Pensioen bij NIBC

Als je in dienst bent bij NIBC, bouw je pensioen op via Pensioenfonds NIBC. Op hoofdlijnen ziet de pensioenregeling er als volgt uit.

Een CDC-regeling

De pensioenregeling bij NIBC is een CDC-regeling. CDC staat voor ‘collective defined contribution’. De CDC-regeling is gebaseerd op het ‘middelloon-principe’. Dat betekent dat de hoogte van het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris tot het fiscaal maximum van € 110.111, dat je tijdens je loopbaan bij NIBC verdient.

Vaste premie

‘Defined contribution’ betekent letterlijk ‘vastgestelde bijdrage’. In een CDC-regeling worden dus afspraken gemaakt over de hoogte van de premie die de werkgever en jij samen betalen. De premie is zo vastgesteld, dat je naar verwachting elk jaar 1,875% van je pensioengrondslag aan pensioen op kunt bouwen. Als door bijvoorbeeld een stijgende levensverwachting, tegenvallende beleggingsresultaten of een lage rente de kosten van pensioen toe nemen, kan het opbouwpercentage van 1,875% worden verlaagd.

68 jaar

Het pensioen gaat in als je 68 jaar wordt. Dit is de standaard leeftijd. Als je eerder met pensioen wilt gaan dan je 68e, wordt het pensioen lager.

Voor je partner

Voor je partner is een pensioenuitkering geregeld als je komt te overlijden.

Koopkracht van je pensioen

Om ervoor te zorgen dat de koopkracht van je pensioen gelijk blijft, probeert Pensioenfonds NIBC het pensioen elk jaar aan te passen aan de gestegen prijzen. Het pensioen wordt alleen verhoogd als de financiële situatie van het pensioenfonds dit toelaat.

Pensioen boven een salaris van € 110.111

Sinds 1 maart 2020 is het niet meer mogelijk om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen boven een salaris van € 110.111. NIBC betaalt daarom een compensatie voor de opbouw van pensioen boven € 110.111. Je ontvangt deze compensatie samen met je salaris.