Om de taken goed te verdelen, heeft het bestuur commissies ingesteld. Zo wordt het werk verdeeld en benutten we ieders kennis en ervaring. Pensioenfonds NIBC kent de volgende commissies: de beleggingscommissie en de communicatiecommissie.

Namens de beleggingscommissie 

“Pensioenfonds NIBC moet ervoor zorgen dat het opgebouwde vermogen en de premie goed worden belegd, zodat er nu en in de toekomst genoeg vermogen is om de pensioenen te kunnen betalen. Ga maar na: ongeveer 60% van je uiteindelijke pensioen is gefinancierd door rendementen! Als we de premie niet zouden beleggen wordt je pensioen dus of veel lager, of zou er veel meer premie betaald moeten worden voor hetzelfde pensioen. De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het vermogensbeheer: hoe gaan we beleggen, wat is onze strategie, waarin beleggen we wel en niet? En natuurlijk volgen we onze prestaties op de voet en sturen we bij waar nodig.”

Leden van de beleggingscommissie

Michiel Hellegers
Hans Starrenburg
Bas van Rhijn
Arti Chandrikasingh
Jürgen Veenbergen
Peter van der Sterren

Sanjeev Binda  

Yusuf Savas  
 

 

Namens de communicatiecommissie

 “Pensioen is je eigen verantwoordelijkheid. Je zult zelf moeten bedenken of je later voldoende geld hebt. Maar je staat er niet alleen voor. De communicatiecommissie helpt je om inzicht te krijgen in je pensioen. Dat doen we door handvatten te bieden. Naast heldere en duidelijk informatie, willen we je wijzen op de risico’s die je loopt en wanneer je zelf in actie moet komen voor je pensioen. Door je goed te informeren op de juiste momenten kun je zelf de verantwoordelijkheid nemen voor jouw pensioen.”

Leden communicatiecommissie

Judith Jansen

Rosalie Klawer

Sara Kellendonk


Namens de risicomanagement commissie

“Pensioenfonds NIBC moet de financiële risico’s die het beleggen met zich meebrengt goed beheersen. Daarnaast wordt het ook steeds belangrijker om zicht te hebben op de niet-financiële risico’s zoals bijvoorbeeld integriteits-, uitbestedings- en IT risico’s en deze ook goed te beheersen. De risicomanagementcommissie monitort alle risico’s en informeert en adviseert het bestuur hierover.”

Leden risicomanagement commissie

Frits van der Scheer
Henk Doumen
Arti Chandrikasingh
Edwin Koningen
Michiel Hellegers
Mark Gertsen

Ingeborg Kortekaas
 

Rutger Laumans