Pensioenfonds NIBC belegt de premie. Dat is nodig, omdat de pensioenen anders onbetaalbaar zouden zijn. Ongeveer 60% van je uiteindelijke pensioenuitkering wordt gefinancierd uit rendementen. De beleggingen zijn verdeeld over verschillende categorieën. Dit is vastgelegd in het beleggingsbeleid. We maken namelijk een afweging tussen rendement en risico. Hoe meer risico we nemen, hoe groter de kans op een hoog rendement. Maar meer risico betekent ook dat het rendement juist kan tegenvallen.

Beleggingsportefeuille

Het vermogensbeheer van het pensioenfonds is uitbesteed aan NN Investment Partners via een zogenoemd passief mandaat. Dat wil zeggen dat de beleggingen zijn ondergebacht in een aantal beleggingsfondsen die gebaseerd zijn op relevante indices. 

De strategische beleggingsmix van Pensioenfonds NIBC ziet er als volgt uit:

  • Zakelijke waarden: 20% - 40%
  • Vastrentende waarden: 60% - 80%
  • Rente afdekking: 50% - 70%

Meer informatie over de feitelijke beleggingsmix vind je in het jaarverslag.