Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. Het pensioenfonds wordt bestuurd door een bestuur. 

De belangrijkste taak van het pensioenfonds is ervoor te zorgen dat iemand die recht op een pensioen heeft, het pensioen ook echt krijgt. Daarom moet het pensioenfonds de administratie van de deelnemers zorgvuldig bijhouden en zorgvuldig omgaan met het geld dat belegd wordt.

Het is belangrijk dat het pensioenfonds voldoende geld heeft om nu en in de toekomst aan alle verplichtingen te voldoen. Ook moet het pensioenfonds zorgvuldig en volgens de (wettelijke) regels werken. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt het bestuur van het pensioenfonds in de uitvoering van zijn taken ondersteund door diverse interne en externe partijen.